Památky: katedrála sv. Víta

Pražský hrad - katedrála sv. Víta

Katedrála sv. Víta
foto: Praha levně

Katedrála svatého Víta je snad nejznámějším svatostánkem české republiky. Zde byli korunováni čeští panovníci a mnoho jich zde bylo také pohřbeno. Zde jsou v korunní komoře bezpečně uloženy české korunovační klenoty.

Nejdřív stála na místě katedrály rotunda, kterou prý založil patron české země, sv. Václav. Poté ji nahradila bazilika, již začal v roce 1060 stavět kníže Spytihněv II. Zbytky obou staveb je vidět na 3. hradním nádvoří u odkrytých základů katedrály.

Katedrála sv. Víta je nejen svatostánek, jde také o jeden ze symbolů české státnosti. Stavět ji začal v roce 1344 císař Karel IV., dokončena do dnešní podoby (trojlodní katedrála s příčnou lodí, triforiem, třemi hlavními věžemi a věncem kaplí) byla ovšem o mnoho století později, v roce 1929.

O to, komu katedrála vlastně patří, se bojovalo sedmnáct let – nikoli ve středivěku, ale v 21. století! Pokusil se snad někdo ukrást svaté srdce země české?

Pražský hrad - katedrála sv. Víta, věže

Věže katedrály sv. Víta
foto: Praha levně

Kdo je pochován v katedrále sv. Víta?

 • Přemysl Otakar II.
 • Karel IV.
 • Václav IV.
 • Ferdinand I.
 • Maxmilián II.
 • Rudolf II.
 • svatý Vít
 • svatý Václav
 • svatý Vojtěch
 • svatý Zikmund
 • svatý Jan Nepomucký

Stavělo se šest století

Stavbu zahájil francouzský architekt Matyáš z Arrasu a po jeho smrti pokračoval v jeho díle německý architekt Petr Parléř. Když zemřel, zůstala vznosná stavba dalších pět set let nedokončená. V průběhu dalších století byla přistavěna pouze jižní věž, královská oratoř a západní kruchta.

Obnova chrámu započala až v roce 1844. Dostavěna do dnešní podoby byla až ve 20. století a definitivně vysvěcena za první republiky, v roce 1929.

Přesto je katedrála sv. Víta nejvíce spojována s už zmíněným Karlem IV. Ten ji také určil jako místo uložení korunovačních klenotů. A nebylo to uložení jedajaké: česká královská koruna symbolicky spočívala přímo na lebce patrona českých zemí sv. Václava, odkud byla snímána jen při korunovaci. A na jejím vrcholku je v křišťálové schráně uložen trn, který údajně pochází z Kristova kříže.

Naše tipy

 • Hrobka českých králů je v současné době z technických důvodů uzavřena.
 • Pokud jste nezakoupili malý či velký prohlídkový okruh, můžete vstoupit zdarma do předsálí katedrály. Před třetí kaplí Novou arcibiskupskou je pak kontrola vstupenek na průvodcované okruhy.
 • Návštěvy církevních osob, poutníků a věřících zpoplatněny nejsou. Jste-li tedy věřící, pustí vás do celé katedrály zdarma, a dokonce vám ukážou speciální kapli, kde se můžete pomodlit.
 • V průběhu církevních obřadů není možná prohlídka chrámu.

Žádné komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS (komentáře k příspěvku)

Komentáře bohužel nejsou v současné době povoleny.

[CNW:Counter]