Dušičky na malostranském hřbitově

Náhrobek Leopolda Thun-Hohensteina

foto: cs.wikipedia.org

Malostranský hřbitov bývá pro veřejnost otevřený jen výjimečně. Na Dušičky v sobotu 2. listopadu však budete mít možnost si ho prohlédnout.

Od 15 hodin bude Malostranský hřbitov přístupný a návštěvníci dostanou příležitost uctít památku rozsvícením svíček u hrobů osobností, na které v letošním roce vzpomínáme v souvislosti s významným výročím jejich narození či úmrtí.

Jaký je program?

  • 15.00–16.00 hod. individuální procházka Malostranským hřbitovem
  • 16.00–17.00 hod. komentovaná procházka v menších skupinách s průvodci
  • 17.00–17.30 hod. průvod z kostela Nejsvětější Trojice vedený páterem ThDr. Lohelem
  • k hrobce premonstrátů, kde se pomodlí za všechny zemřelé
  • 17.30–18.30 hod. mše Svatá
  • 18.30–19.00 hod. individuální procházka svíčkami osvětleným hřbitovem
  • 19.00 uzamknutí

Nově nalezený hrob

Tichou vzpomínku můžete věnovat rodičům spisovatele Jana Nerudy, jejichž hrob byl na hřbitově nalezen letos v srpnu. A vzpomenout můžete i na osobnosti, jejichž místa posledního odpočinku jsou neznámá, nebo na ty, které byly z malostranského hřbitova přeneseny jinam: na hudebního skladatele a učitele slepých Josef  Bezecného (*210 let),  bratry – malíře Antonína (+170) a Václava (* 220) Mánesy, Johanna Rilkeho dědečka slavného básníka Rainera Maria Rilkeho (+160 let), Františka Ringhoffera, zakladatele továrny na železniční vagony (+140) či kapelníka Stavovského divadla Josefa Strobacha (*280 let).

Přečtěte si také:

smichov.blog.cz

Které osobnosti mají letos výročí?

 • Gustav Pfleger Moravský, spisovatel (*180 let)
 • Josefina Dušková, zpěvačka, Mozartova přítelkyně a hostitelka na Bertramce (*260 let)
 • Jan Václav Stich Punto, virtuóz na lesní roh, přítel W. A. Mozarta (*210 let)
 • Tereza Girglová, učitelka, přítelkyně Karla Havlíčka Borovského (*130 let)
 • Michal Martinovský, hudební skladatel, varhaník, přítel K. J. Erbena (*140 let)
 • Josef z Hergetů, majitel Hergetovy cihelny (*140 let)
 • Terezie Pinklová, dobrodějka chudiny (*240 let)
 • Václav Houška, sídelní kanovník u sv. Víta (*130 let)
 • Eduard Nowotný, jeden z vynálezců českého těsnopisu (*180 let)
 • Benedikt Pfeiffer, strahovský opat, rektor pražské univerzity (*230 let)
 • Dominik Maulini, rytec a litograf (*140 let)
 • Ervín Weyrauch, dějepisec strahovského kláštera (*210 let)
 • Bohumil František Tomsa, spisovatel a překladatel (*220 let)

zdroj: malostranskyhrbitov.cz

 

 

Žádné komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS (komentáře k příspěvku)

Komentáře bohužel nejsou v současné době povoleny.

[CNW:Counter]